Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

webian
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viatylkomoimioczami tylkomoimioczami
webian
webian
webian
webian
webian
1704 22e7
Reposted fromhagis hagis viawiksz wiksz
webian
6825 8809
Reposted fromambermoon ambermoon viatobecontinued tobecontinued
4145 ac16 500
webian
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
webian
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
webian
już dość dawno nie mieliśmy okazji do dobrej, metafizycznej pogwarki
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawiksz wiksz
webian
webian
webian
7379 4402 500
webian
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viahomedesigning homedesigning
webian
Pójdziesz ze mną na spacer?
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
webian
Miłość to niedosyt istnienia [...]. To jakby całe brzemię czyjegoś istnienia pragnąć wziąć na siebie. Jak­by pragnąć tego kogoś zwolnić z konieczności istnienia. Jak­by pragnąć za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromaggape aggape viailoveyou iloveyou
webian
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja

April 14 2018

webian
Czasami życie po prostu nie układa się tak, jak mieliśmy nadzieję, i przychodzi pora na zmiany, bez względu na wiek.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
webian
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl